`EVOO Kalitesini Etkilemediği Bulunan Atık Suyla Sulama - Olive Oil Times

EVO Kalitesini Etkilemeyen Atıksu ile Sulama Bulundu

Şubat 29, 2016
Sukhsatej Batra

Son Haberler

40 Dünya Su Gelişim Raporu'na göre, 2030 yılına kadar beklenen yüzde 2015 küresel su açığı ile su hızla kıt bir emtia haline geliyor. Düşük su kaynakları özellikle tarımı etkileyecek ve muhtemelen gıda ekimi için kullanılan arazide bir azalmaya yol açabilir.

Avrupa Akdeniz Enstitüsü (IEMed) tarafından yayınlanan, Eugenia Ferragina'nın Akdeniz'de Su Sorunu adlı 64 tarihli bir makalesine göre, sularının yüzde 2010'ünü tarımsal amaçlarla kullanan Akdeniz bölgesi endişe kaynağıdır. ) ve Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (EUISS).

Tunus genellikle dördüncü en büyük zeytinyağı üreticisi olarak dursa da, sınırlı su kaynakları olan kurak bir Akdeniz ülkesidir. Konvansiyonel sulama yöntemlerine bağımlılığı ve azalan su kaynağının öngörülmesi konusundaki endişeleri, Tunuslu araştırmacıları, zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi için geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımıyla zeytinyağı kalitesini araştırmaya sevk etti.

The çalışmanın sonuçları 17 Şubat 2016 tarihinde Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Tunus'un Sfax şehrinde Chemlali çeşidinin zeytin ağaçlarının bulunduğu deneysel meyve bahçesi iki ana atık su kaynağıyla sulanmıştır - evsel ve endüstriyel kaynaklardan arıtılmış atık su; ve yine Sfax şehrinde bulunan bir değirmenden zeytinyağı çıkarılması sırasında üretilen zeytin değirmeni atıksu.

reklâm

Araştırma için araştırmacılar, kontrol olarak geleneksel su kaynağını kullanarak zeytin ağaçlarını suladılar; ve zeytin değirmeni atık su 50, 100 veya 200 m³ / ha'da; ve deney grubundaki arıtılmış atık su.

Araştırmacılar, zeytin atık suyu ve arıtılmış atık su ile sulanan ağaçlardan sızma zeytinyağı polifenol içeriğinin, kontrol grubundan EVOO'nun polifenol içeriğinden önemli ölçüde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Polifenol içeriği EVOO'da 50 ve 100 m³ / ha'da zeytin değirmeni atık suyu ile sulanan ağaçlardan daha yüksekti.

Sızma zeytinyağındaki α‑tokoferol konsantrasyonu, 50 m³/ha zeytin değirmeni atıksuyu ile sulanan ağaçlarda en yüksek düzeydeydi, ancak 100 veya 200 m³/ha'da zeytin değirmeni atık suyuyla sulanan ağaçlardaki artışla ters orantılı olarak azaldı. α‑tokoferol içeriği ekstra bakirede en düşüktü olive oil proArıtılmış atık su ile sulanan ağaçlardan elde edilir.

Bununla birlikte, arıtılmış atık su, linoleik içeriği arttırdı, ancak oleik asit içeriğini azalttı. sızma zeytinyağı. Genel olarak, asidik profil analizi, zeytin değirmeni atık suyu ile sulanan ağaçlardan sızma zeytinyağının, arıtılmış atık su ile sulanan ağaçlardan elde edilen yağdan daha iyi bir yağ asidi bileşimine sahip olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar, zeytin ağaçlarını sulamak için kullanılan su kaynağı ne olursa olsun, hepsinin olive oil protütsülenmiş sızma zeytinyağı oldu. Çalışma şu sonuca varıyor: sulama zeytin ağaçları zeytin suyu atıksu ya da geleneksel su kaynakları yerine arıtılmış atık su ile, sızma zeytinyağının kalitesini etkilemeden suyu korumanın etkili bir yolu olabilir.


reklâm

İlgili Makaleler

Geribildirim / Öneriler