Zeytinyağının Sağlığa Faydalarında Tekli Doymamış Yağ Asitlerinin Rolü

Tekli doymamış yağ asidi (MUFA) olarak sınıflandırılan oleik asit, son yıllarda bilim adamları tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve insan sağlığı üzerinde sürekli olarak birçok olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.
Paolo DeAndreis adlı geliştiriciden
9 Nisan 2024 12:51 UTC

istisnai sağlık yararları of sızma zeytinyağı kısmen yağın toplam bileşiminin yüzde 55 ila 83'ünü oluşturan yağ asitlerine, özellikle de oleik asit'e atfedilir.

Tekli doymamış yağ asidi (MUFA) olarak sınıflandırılan oleik asit, son yıllarda bilim adamları tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve insan sağlığı üzerinde sürekli olarak birçok olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Zeytinyağının sağlık yararlarında tekli doymamış yağın rolü

Araştırmalar, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin, esas olarak LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek, HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırarak ve trigliseritleri azaltarak kalp ve kardiyovasküler sağlığı önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.

LDL ve HDL kolesterol

LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein), kardiyovasküler sağlığımızda önemli rol oynayan iki kolesterol türüdür. LDL kolesterolü sıklıkla şu şekilde adlandırılır: "Kötü kolesterol, çünkü yüksek seviyeleri atardamarlarda plak birikmesine yol açarak kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. LDL, kolesterolü karaciğerden vücudun her yerindeki hücrelere taşır, ancak fazla olduğunda atardamarlarda birikerek onları daraltabilir ve kan akışını engelleyebilir. Öte yandan HDL kolesterol olarak da bilinir. "İyi kolesterol, çünkü LDL kolesterolün kan dolaşımından uzaklaştırılmasına, işlenip vücuttan atılabileceği karaciğere geri taşınmasına yardımcı olur. Daha yüksek HDL seviyeleri, bir temizleyici görevi görerek arterlerde plak oluşumunu önlediği için daha düşük kalp hastalığı riskiyle ilişkilidir.

Ayrıca oleik asit, anti-inflamatuar özellikleriyle tanınır ve kalp sağlığına daha da katkıda bulunur.

Ek olarak ön araştırma Oleik asidin tokluk hissi uyandırarak kilo yönetimine yardımcı olarak obezite riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca bakınız:Sağlık Haberleri

Ayrıca, Çeşitli çalışmalar düzenli olarak orta miktarda oleik asit tüketiminin yaşlı bireylerde demansı önleyici bir rol oynayabileceğini belirtmişlerdir.

Devam eden araştırma ayrıca oleik asidin, kanserli hücrelerin metastazı ile ilişkili genlerin ekspresyonunu baskılayarak belirli kanser türlerinin büyümesini engelleme potansiyelini de araştırıyor.

MUFA'lar nedir?

"Yağ asitleri, hücrelerin yapısı ve işlevi için önemli moleküller olan lipitlerin temel bileşenleridir" dedi. Olive Oil Times.

Kelime ""yağ" bu bağlamda yağ asidinin yağ içeriğini değil, moleküler yapısını ifade eder.

"Yağ asitleri, hücre zarlarının yapısında önemli roller oynamanın yanı sıra yağ dokusunda depolanarak vücut için önemli bir enerji kaynağıdır” diye açıkladı Rodrigues.

Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin farklı etkileri, bunların insan biyolojisi ile farklı etkileşimlerinde yatmaktadır.

Doymamış yağ asitleri çift bağ içerir, bu da onları diğer moleküllerle etkileşime girmeye yatkın hale getirir. 

reklâm
reklâm

Öte yandan, doymuş yağ asitleri (SFA'lar) yalnızca tek bir bağ içerir ve bu da bunların nasıl sindirildiğine ve emildiğine bağlıdır.

Yağ asitlerinin kimyasal yapıları, bunların vücut tarafından nasıl metabolize edildiğini ve kullanıldığını etkiler.

Ayrıca bakınız:Çalışma, Zeytinyağı Yağlarının Temel Hücre Yapıları Üzerindeki Etkisine Dair İçgörüler Ortaya Çıkardı

Yağ asitlerinin kimyasal yapısı, yağ asitlerinin madde durumlarını etkiler, hücre zarlarının akışkanlığını ve oksidasyona ne kadar eğilimli olduklarını etkiler. Bu özellikler sağlık üzerinde önemli ölçüde farklı etkiler taşır.

Doymuş yağlar çoğunlukla oda sıcaklığında katıdır. Bu arada, bir çift bağ içeren tekli doymamış yağ asitleri genellikle oda sıcaklığında sıvıdır ve zeytinyağında, diğer bitkisel yağlarda, avokado ve bazı fındık gibi yiyeceklerde bulunabilir.

Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA'lar) birden fazla çift bağ içerir ve bu da diğer moleküllerle etkileşime girme potansiyellerini daha da artırır.

PUFA'lar balık, keten tohumu, ceviz ve bitkisel yağlarda bulunan omega‑3 ve omega‑6 gibi insan vücudunun sentezleyemediği yağ asitlerini içerir.

MUFA'lara benzer şekilde, PUFA'ların da kalp sağlığını desteklemek ve iltihabı azaltmak dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olduğu düşünülmektedir.

Zeytinyağının yağ asitleri nasıl oluşur?

Zeytinyağındaki yağ asitleri, zeytinin gelişim sürecinin sonunda, esas olarak olgunlaşma sırasında oluşur.

"Zeytin ağacında meyvenin büyümesi sırasında bitki, daha sonra fotosentez yoluyla yağ asitlerine dönüştürülen karbonhidratlar üretir" dedi Rodrigues. "Yağ asitleri, zeytin posası hücrelerinde trigliserit formunda depolanır ve meyvelerde bulunan ana yağ molekülleri olan zeytinyağıdır. 

Ayrıca bakınız:Zeytinyağı Temel Bilgileri

Zeytin hasadından sonra ekstraksiyon işlemi sırasında zeytin posasının hücrelerinde bulunan zeytinyağı serbest bırakılır ve ekstrakte edilir.

"Rodrigues, zeytinyağının esas olarak bir gliserol molekülüne bağlı üç yağ asidinden oluşan ve zeytinyağının yüzde 97'sinden fazlasını temsil eden trigliseritlerden oluştuğunu söyledi.

Zeytinyağının yağ asidi bileşiminin önemi 

"Yağ asitleri zeytinyağının ana bileşenleri olduğundan, zeytinyağına atfedilen en önemli işlevlerden bazılarından da sorumludurlar." dedi Rodrigues.

Araştırmacıya göre yağ asitleri, zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu etkisine en çok katkıda bulunanlar arasında yer alıyor.

"Diğer sıvı ve katı yağlarla karşılaştırıldığında zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından çok zengindir; zeytinyağındaki yağ asitlerinin yüzde 70 ila 85'i arasında olup, bunların en önemlisi oleik asittir" dedi Rodrigues.

"Lipitler hücre zarlarımızın ana bileşeni olduğundan MUFA'lar beslenme açısından büyük önem taşıyor" diye ekledi. "Daha fazla elastikiyetleri nedeniyle, MUFA'lar hücre zarlarına daha az sertlik kazandırır ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalığın önlenmesi".

Zeytinyağı her türlü yağ asidini içerse de, MUFA'lar, PUFA'lar ve SFA'lar arasındaki oran oksidasyona karşı direncini belirler ve raf ömrü.

"Yağ asitleri ayrıca bazı uçucu bileşiklerin öncüleri olarak da önemli bir işleve sahiptir; burada yağ asitleri, zeytinyağının aromasını oluşturan metabolik yolların temel bileşenleridir." dedi Rodrigues.

MUFA bileşimi zeytinyağı arasında farklılık gösterir

Tüm zeytin ağaçlarının meyvelerinde aynı miktarda oleik asit gelişmez. Ağacın yaşı da dahil olmak üzere birçok faktör zeytinyağının yağ asidi bileşimini etkiler.

"Son on yılda geliştirmekte olduğumuz çalışma, bitkinin yaşının, yağ asitlerinin bileşimini, bulunan yağ asitlerini değil, her birinin göreceli miktarını etkileyebilecek bir faktör olduğunu gösteriyor" dedi. son araştırma Rodrigues ve meslektaşları tarafından yayınlandı.

Her zeytin ağacı çeşidinin yağ asitleri bileşimini çeşitli faktörler etkileyebilir.

"En önemli ve belirleyici faktör menşe çeşididir; yani her çeşidin karakteristik bir yağ asidi bileşimi vardır" dedi Rodrigues.

Uluslararası Zeytin Konseyi 1,000'den fazla zeytin ağacı çeşidini tahmin ediyor. Ancak sadece birkaç yüz tanesi zeytinyağı üretimi için yetiştiriliyor.

"Zeytin ağacının maruz kaldığı kültürel uygulamalar yani kuru tarımla mı yoksa sulamayla mı üretildiği, az ya da çok gübrelenip gübrelenmediği, iklim koşulları, iklim farklılıkları, enlem ve konum gibi önemli faktörler de vardır. rakım ve ayrıca ağacın yaşı," dedi Rodrigues.

"Çalışmalarımızdan bazıları, yaşlı ağaçların aynı çeşitteki genç ağaçlara göre daha yüksek oranda oleik asit içerdiğini gösteriyor" diye ekledi.

Diğer katkıda bulunan faktörler arasında, zeytinlerin olgunlaşması sırasındaki güneş ışığı miktarı veya konumu yer alır; çünkü daha soğuk bölgelerdeki zeytinler, doymamış yağ asitleri açısından daha zengin olma eğilimindedir.

"Rodrigues, zeytinlerin hasat sırasındaki olgunluğunun zeytinyağındaki yağ asitlerinin bileşimini önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi. "Zeytinyağının sıcaklık, ışık ve oksijene maruz kalma gibi saklama koşulları, stabilitesini ve bileşimini etkileyebilir. Bu değişkenler farklı şekillerde etkileşime girebilir ve bu da farklı zeytinyağında farklı yağ asidi profillerine neden olabilir." 


Temel Bilgileri Bilin

Zeytinyağı hakkında bilinmesi gerekenler Olive Oil Times Education Lab.

  • Sızma zeytinyağı (EVOO), herhangi bir endüstriyel işlem veya katkı maddesi olmaksızın zeytinlerden elde edilen basit bir meyve suyudur. Acı, meyvemsi ve keskin olmalı - ve içermemelidir. kusurlar.

  • yüzlerce var zeytin çeşitleri şaraplarda kullanılan birçok üzüm çeşidi gibi, benzersiz duyusal profillere sahip yağlar yapmak için kullanılır. Bir EVOO, yalnızca bir çeşit (monovarietal) veya birkaç (harman) ile yapılabilir.

  • Sızma zeytinyağı sağlıklı içerir fenolik bileşikler. Daha az sağlıklı yağlar yerine günde sadece iki yemek kaşığı EVOO kullanılmasının sağlığı iyileştirdiği gösterilmiştir.

  • üreten yüksek kaliteli sızma zeytinyağı son derece zor ve maliyetli bir iştir. Zeytinleri daha erken hasat etmek daha fazla besin maddesini korur ve raf ömrünü uzatır, ancak verim, sağlıklı bileşiklerinin çoğunu kaybetmiş tamamen olgun zeytinlerden çok daha azdır.


reklâm
reklâm

İlgili Makaleler