Oleuropein Sızma Zeytinyağının Tadını ve Sağlığa Faydalarını Nasıl Etkiler?

Oleocanthal ve hidroksitirosol ile birlikte oleuropein, sızma zeytinyağında bulunan ve duyusal özelliklerini ve sağlık yararlarını belirleyen ana polifenollerden biridir.
Simon Roots tarafından
22 Nisan 2024 23:54 UTC

oleuropeinbulunan başlıca fenolik bileşiklerden biridir. sızma zeytinyağıbirçok zeytinyağının anahtarıdır sağlık yararları ve hatta tadı. 

Zeytin ağacı, bileşiği bir savunma mekanizması olarak üretir; acılığı zararlılara karşı doğal bir caydırıcı görevi görür. Aynı acılık, yağda kalitenin bir göstergesi anlamına gelir.

Panizzi ve arkadaşları tarafından zeytinyağındaki ilk secoiridoid olarak tanımlanan Oleuropein. 1958'de zeytinin önemli bir bileşenidir polifenolleri. Zeytin ve yağdaki varlığı zeytin çeşidine, öğütme tekniklerine, teknolojisine ve saklama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. 

Secoiridoidler

Zeytin ağaçları da dahil olmak üzere tüm Oleaceae bitkilerinde bulunan sekoiridoidler, zeytinyağı ve sert çekirdekli meyvelerdeki biyoaktif polifenollerin çoğunluğunu oluşturur. Siklopentanopiran halka yapılarıyla karakterize edilen bu bileşikler, çeşitli farmakolojik aktivitelere sahip biyoaktif türevler üretmek için sekoiridoid bölünmeye uğrar. Araştırmalar, zeytinden elde edilenler de dahil olmak üzere secoiridoidlerin antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve potansiyel olarak genel sağlığı ve hastalıkların önlenmesini desteklediğini göstermektedir.

Oleuropein, üretim boyunca kalite belirteci olarak hizmet eder. Sızma zeytinyağının acı, keskin tadı esas olarak ana fenolik bileşiklerinden kaynaklanmaktadır. oleocanthal, hidroksitirosol'den ve oleuropein. 

Kapsamlı araştırmalar, oleuropeinin kanser, hipertansiyon, kalp sorunları ve çeşitli viral ve bakteriyel hastalıklar gibi rahatsızlıklar üzerindeki yararlı etkilerini araştırdı.

Oleuropein duyusal özellikleri nasıl etkiler?

Andrewes ve meslektaşları tarafından 2003 yılında yürütülen araştırma, zeytinyağında bulunan tek tek fenolik bileşikleri izole etti ve değerlendirdi. 

Oleuropeinin bir secoiridoid türevi olan p‑HPEA-EDA bileşiğinin, boğazın arka kısmında güçlü bir yanma ve keskin his uyandırdığını ve yağın keskin özelliğine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bulmuşlardır. Buna karşılık, başka bir bileşik olan 3,4‑DHPEA-EDA, ağırlıklı olarak dilde algılanan, yalnızca hafif bir yanma veya uyuşma hissi yarattı.

Kalsiyum mobilizasyon fonksiyonel tahlili kullanılarak yapılan ileri analiz, birçok fenolik bileşiğin acı tat reseptörleri TAS2R1, TAS2R8 ve TAS2R14'ü aktive ettiğini ortaya çıkardı. 

Ayrıca bakınız:Sızma Zeytinyağının Lezzetleri

Ligstrosid aglikon ve oleuropein aglikon zeytinyağındaki en güçlü acı tat maddeleri olarak tanımlandı. TAS2R8 ve TAS2R1'in fenolik bileşiklere yanıt veren birincil acı tat reseptörleri olduğu bulundu; oleuropein, algycon'lara kıyasla daha düşük potansiyele sahip olmasına rağmen yalnızca TAS2R8'i aktive ediyor.

Oleuropeinin TAS2R8 reseptörüne karşı etkisi düşük olsa da araştırmalar, çiğ zeytin çiğnerken yaşanan yoğun acı hissinin temel olarak oleuropeinin kendiliğinden aglikon formlarına dönüşmesinden kaynaklandığını öne sürüyor. 

Oleuropein ve oleuropein glukozidaz tipik olarak ayrı hücresel bölmelerde bulunur ve yalnızca zeytin meyvesi hücreleri, örneğin yağ üretimi için çiğneme veya ezme sırasında hasar gördüğünde temasa geçer.

Oleuropein'in zeytinyağının sağlık yararlarındaki rolü

Oleuropein ve onun türevi olan hidroksitirosol, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve zeytinyağının iltihaplanma ve ilişkili hastalıklarla mücadele etme konusundaki itibarına katkıda bulunur. 

Özellikle oleuropeinin, hayvan modellerinde hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını önemli ölçüde azaltma kapasitesi gösterdiği ve zeytin yaprağının hipertansiyon tedavisinde geleneksel kullanımına paralel olduğu görüldü. 

Ayrıca bakınız:Sağlık Haberleri

Son çalışmalar, oleuropeinin kan basıncını düşürme mekanizmasının, hipotalamusu Nrf2 aracılı sinyalleme yoluyla oksidatif stresten korumayı içerdiğini ve hipertansiyon için önleyici ve tedavi edici bir yaklaşım olarak potansiyel sunduğunu ortaya koyuyor.

Oleuropein, kan basıncını düzenlemenin ötesinde, kalp koruma, anti-inflamatuar, antioksidan, anti-kanser, anti-anjiyogenik ve nöroprotektif etkiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlığı teşvik edici işlevler sergiler. 

Oleuropein ve Alzheimer hastalığı

sayısız in vitro Araştırmalar, sızma zeytinyağından elde edilen ekstraktların antioksidan ve nöroprotektif özelliklerini araştırdı ve bunların hastalıklarla mücadelede tedavi edici potansiyellerini ortaya çıkardı. Alzheimer hastalığı

Maruz kalmadan önce uygulandığında, bu ekstraktların nöroblastoma hücrelerindeki önemli antioksidan enzimleri yukarı doğru düzenleyerek serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı azalttığı gösterilmiştir.

Sızma zeytinyağında bulunan hidroksitirozol ve oleuropein gibi fenolik bileşikler, nükleer faktör kappa B'nin (NFkB) çekirdeğe translokasyonunu engelleme, proinflamatuar ajanların üretiminin azalmasına yol açma ve dolayısıyla nöroinflamasyonu engelleme yeteneğini göstermiştir. mikroglia. 

Ayrıca bakınız:Zeytinyağı Temel Bilgileri

Ayrıca bu bileşiklerin, anti-inflamatuar sitokinlerin salgılanmasını arttırırken, pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini baskıladığı ve nöroinflamasyonla mücadelede çok yönlü bir yaklaşım sunduğu gözlemlenmiştir.

Nöroblastoma hücrelerinin kullanıldığı deneylerde, oleuropein aglikon ve hidroksitirosol içeren bir kombinasyon tedavisi, otofajik akışın aktivasyonunu, serbest radikal üretiminde azalmayı, mitokondriyal düzensizliğin önlenmesini ve amiloid-beta plaklarının neden olduğu hücresel hasarın inhibisyonunu sergilemiştir. 

Ayrıca, oleuropein takviyesini içeren müdahalelerin, hafif Alzheimer hastalığı olan hastalarda bilişsel işlevlerin, hafızanın ve davranışsal bozuklukların iyileştirilmesinde umut verici olduğu gösterilmiştir. 

Oleuropein ve Osteoporoz

Yaşa bağlı kemik yoğunluğu kaybı, vücudun sürekli kemik yeniden yapılanması sırasında osteoblast yetersizliği ile ilişkilidir. 

Çalışmalar, kemik iliğinde osteoblast oluşumunun adipogenezle, kök hücrelerden adipositlerin (yağ hücreleri) oluşumuyla yakından ilişkili olduğunu ve bu ilişkideki yaşa bağlı değişikliklerin, osteoporozla ilişkili kemik iliğinde artan yağlanmadan sorumlu olabileceğini düşündürmektedir.

Puel ve diğerleri. oleuropeinin inflamasyonlu ve inflamasyonsuz yumurtalıkları alınmış sıçanlar üzerindeki etkilerini incelemiş ve yalnızca iltihaplı sıçanlarda kemik kaybı üzerinde olumlu etkiler bulmuştur. 

Ayrıca bakınız:Oleuropein Tüketmek Yaşlanmanın Kas Atrofisi Üzerindeki Etkilerini Azaltabilir

Oleuropein, adiposit oluşumunu azaltırken osteoblast oluşumunu arttırır, bu da osteoporoz ve yaşa bağlı kemik kaybına karşı önleyici etkileri olduğunu düşündürür. 

Kemik erimesi ile ilgili olarak, değişen konsantrasyonlardaki oleuropein, dalak hücre kültürlerinde osteoklast benzeri hücrelerin oluşumunu azaltmıştır. 

In vitro García Martínez ve arkadaşlarının çalışmaları. ayrıca Sicilya sızma zeytinyağından elde edilen fenolik ekstraktların osteoblast hücre sayısını arttırdığını ve potansiyel olarak kemik büyümesine yardımcı olduğunu gösterdi.

Fenolik bileşiklerin ayrıca MG-63 osteosarkom hücrelerinde kemik büyümesi ve farklılaşmasıyla ilgili gen ekspresyonunu modüle ettiği de gösterilmiştir. Bu fenolik bileşenler kemik fizyolojisine fayda sağlar ve osteoblast fonksiyonunu etkileyerek potansiyel olarak kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Oleuropein ve kanser

Yıllar geçtikçe, oleuropein tüketiminin kanser tedavisine yardımcı olduğu ilişkilendirildi. 

Bu başlangıçta antioksidan özelliklerine atfedildi, ancak artık oleuropeinin kanser üzerindeki etkisinin antioksidan rolünün ötesine geçtiği kabul ediliyor. Çeşitli kanser hücrelerinde hem anti-proliferatif hem de apoptotik destekleyici olarak işlev görür ve şu anda araştırılmakta olan birçok antikanser özelliği gösterir.

Oleuropein kanserde çok yönlü etkiler göstermektedir. JNK aktivasyonu yoluyla rahim ağzı kanseri hücrelerinde apoptozu (hücre ölümü) indükler ve GPER aracılığıyla ERK1/2'yi aktive eder. meme kanseri, hücre büyümesini inhibe eder.

Ayrıca BAX, Bcl2 ve p53 gibi apoptoz düzenleyicilerini modüle ederek apoptotik yolakları güçlendirir ve kanser hücresinin hayatta kalmasını azaltır.

Ayrıca bakınız:Araştırma, Polifenollerin Kanser Metastazını Engellemedeki Rolünü Gösteriyor

Çok sayıda deneysel veri, HER2 kaynaklı sinyallemenin kanserin ilerlemesinde anahtar rol oynadığını desteklemektedir. HER2'nin özellikle meme kanserinde aşırı ekspresyonu, PI3K/Akt ve MAPK gibi yolları aktive ederek tümör büyümesini tetikler. 

Trastuzumab gibi ilaçlar HER2'yi hedef alırken sıklıkla direnç gelişir. Oleuropein aglikon, meme kanseri hücrelerinde trastuzumab ile sinerji oluşturarak HER2 proteolitik işlemesini inhibe eder ve ekspresyonunu aşağı regüle ederek umut verici bir terapötik yaklaşım sunar.

Oleuropeinin AKT inhibitörleriyle birleştirilmesi, özellikle AKT'yi aşırı eksprese eden hücrelerde apoptozu artırır. Oleuropein aynı zamanda ROS düzeylerini de etkileyerek tiroid kanseri hücrelerinde bunları azaltırken prostat kanseri hücrelerinde arttırıyor ve bu da hücreye özgü etkiler olduğunu gösteriyor. Ek olarak NF-κB ve siklin D1'i azaltarak meme kanserinde onkogenik yolları inhibe eder.

Araştırmacılar gelecekteki çalışmaların oleuropein'i keşfetmesi gerektiğine inanıyor in vivo Çeşitli kanser aşamaları ve mikro ortamlar boyunca redoks durumu üzerindeki etkiler. Bu dinamikleri anlamak, hedefe yönelik antikanser tedavilerinin geliştirilmesine yol açabilir.


Temel Bilgileri Bilin

Zeytinyağı hakkında bilinmesi gerekenler Olive Oil Times Education Lab.

  • Sızma zeytinyağı (EVOO), herhangi bir endüstriyel işlem veya katkı maddesi olmaksızın zeytinlerden elde edilen basit bir meyve suyudur. Acı, meyvemsi ve keskin olmalı - ve içermemelidir. kusurlar.

  • yüzlerce var zeytin çeşitleri şaraplarda kullanılan birçok üzüm çeşidi gibi, benzersiz duyusal profillere sahip yağlar yapmak için kullanılır. Bir EVOO, yalnızca bir çeşit (monovarietal) veya birkaç (harman) ile yapılabilir.

  • Sızma zeytinyağı sağlıklı içerir fenolik bileşikler. Daha az sağlıklı yağlar yerine günde sadece iki yemek kaşığı EVOO kullanılmasının sağlığı iyileştirdiği gösterilmiştir.

  • üreten yüksek kaliteli sızma zeytinyağı son derece zor ve maliyetli bir iştir. Zeytinleri daha erken hasat etmek daha fazla besin maddesini korur ve raf ömrünü uzatır, ancak verim, sağlıklı bileşiklerinin çoğunu kaybetmiş tamamen olgun zeytinlerden çok daha azdır.reklâm
reklâm

İlgili Makaleler